Jesteśmy rodzicami dzieci w wieku gimnazjalnym. Widzieliśmy jak bardzo nasi synowie nie mogą się odnaleźć w tradycyjnej szkole. Wiek nastoletni rządzi się swoimi prawami, a jednym z najważniejszych zagadnień jest potrzeba większej autonomii, samodzielności w myśleniu i w działaniu.

Niestety w tradycyjnej szkole takie wartości praktycznie nie istnieją. Naszą osobistą potrzebą było przygotowanie naszych dzieci nie tylko do kolejnego etapu edukacyjnego, ale także do życia poza szkołą – aby potrafili poradzić sobie w tym szybko zmieniającym się świecie.

Inspiracją dla powstania naszego Gimnazjum w Olivia Business Centre była historia powszechnej edukacji. Pierwsze szkoły były budowane przy fabrykach, ich celem było przygotowanie absolwentów do efektywnego wejścia na rynek pracy. Dzisiejsze „fabryki” to nowoczesne centra biznesowe, a dzisiejsze wymagane kompetencje przez pracodawców to: myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, innowacyjność, szybkie dostosowanie się do zmian – te właśnie kompetencje będziemy rozwijać w pierwszej kolejności. Nasze Gimnazjum jest odpowiedzią na potrzeby zarówno uczniów jak i pracodawców.

Mamy ponad 10-letnie doświadczenia w edukacji – pracujemy na co dzień z nauczycielami: szkolimy i edukujemy ich w zakresie myślenia krytycznego. Jesteśmy również wydawcami programów edukacyjnych dla oświaty i rodziców. Organizujemy konferencje, warsztaty, piszemy blogi edukacyjne.

Wierzymy, że umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia jest najważniejszą kompetencją XXI wieku, a szkoła powinna być tym miejscem gdzie jest profesjonalnie rozwijana przez moderatorów, a nie nauczycieli. Wierzymy, że uczeń jest w stanie nauczyć się sam czegokolwiek zapragnie. To na nim powinna być skupiana cała odpowiedzialność za proces uczenia się. Aby było to możliwe trzeba go tylko „przeszkolić” i dać narzędzia, które pomogą mu przez cały proces.

Naszą wizją jest absolwent, który jest samodzielny, myśli krytycznie, jest partnerem dla nauczyciela, ma postawę przedsiębiorczą. Biegle stosuje nowoczesną technologię, pracuje zespołowo i potrafi rozwiązywać swoje problemy.
Drogą do realizacji jest nasza unikalna szkoła, z nowoczesną przestrzenią edukacyjną i specjalistycznym know-how. Kreatywni nauczyciele koncentrują się na uczniu, a ich celem jest wspieranie, stawianie wyzwań i wydobywanie potencjału z każdego ucznia.

Joanna Roszkowska, Maciej Winiarek