Dydaktyka w Thinking Zone

W Polsce wszystkie niepubliczne szkoły zobowiązane są do realizacji podstawy programowej stworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Określone są cele edukacyjne ale nie ma określonego sposobu jak należy zrealizować program. Daje to szkole wolność wyboru programów edukacyjnych oraz różnych dydaktyk.

Gimnazjum Thinking Zone to miejsce gdzie jest:

Praca projektem to jedno z najbardziej popularnych narzędzi dydaktycznych w zachodniej Europie i USA. Wiele wariantów – optymalne rozwiązania uwalnia kreatywność uczniów. Praca zespołowa rozpala ciekawość, usprawnia komunikację, zwiększa kompetencje wiedzy, silnie motywuje, powoduje wzrost odpowiedzialności za wynik grupy - to najważniejsze cechy pracy projektowej. Projekt to także forma zabawy, twórczego spełnienia, niekonwencjonalnych rozwiązań. To praca, która angażuje, ale jest także źródłem radości.

W Thinking Zone nauczyciel będzie pełnił rolę przewodnika. Będzie wskazywał uczniowi drogę, odkrywał i pomagał rozwijać jego zdolności. Uczniowie nauczą się szukać potrzebne informacje z wszystkich dostępnych źródeł, umiejętnie je przetwarzać, analizować i wyciągać wnioski. Rolą nauczyciela będzie koncentracja na rozwoju tych umiejętności u uczniów. Nauczyciel i uczniowie będą partnerami w całym procesie uczenia się, współpracując według wspólnie ustalonych, jasnych zasad.

Do pracy projektowej oraz umiejętnego przetwarzania informacji będziemy korzystać z narzędzi TOC (ang.: Theory of Contraints).
TOC to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu. Narzędzia TOC pozwalają na identyfikację ograniczeń i późniejszą ich eliminację.
Dzięki tym narzędziom, uczniowie nauczą się logicznego myślenia, tworzenia związków przyczynowo-skutkowych, argumentacji, rozwiązywania konfliktów, analizy swoich i cudzych potrzeb, planowania pracy.

www.toc.edu.pl

Thinking Zone to nowoczesne i przyjazne otoczenie do nauki. Specjalnie zaprojektowane stoły można dowolnie łączyć - w zależności od potrzeb edukacyjnych. Uczeń otrzymuje przestrzeń i czas na realizację zadanych projektów - jest samodzielny przy ich wypełnianiu. Dzięki temu uczy się jak stworzyć sobie idealne warunki do pracy, jak zarządzać czasem aby efektywnie wykonać zadanie.

Każdy człowiek jest inny, uczy się w odmienny sposób, potrzebuje różnych warunków na nauki. Naszym celem jest zidentyfikowanie wszystkich potrzeb i pomoc w codziennej nauce wg indywidualnego stylu uczenia się. Stosować będziemy koncepcję ośmiu inteligencji Howarda Gardnera, system reprezentacji VAK oraz techniki uczenia się - dla każdego coś dobrego.

Wszystkie najnowsze badania dotykające tematu skuteczności uczenia się, wskazują, że najważniejszym elementem są emocje. Proces edukacyjny zachodzi tylko wtedy, gdy są one uporządkowane. Wszyscy uczniowie będą diagnozowani dwa razy w roku, w celu określenia poziomu ich predyspozycji, talentów oraz umiejętności. W ciągu roku zaś organizować będziemy warsztaty, szkolenia, które będą na równi z codzienną edukacją wspierały zrównoważony przyrost kompetencji.

Każdy uczeń w THINKING ZONE jest najważniejszą osobą, którą doskonale znamy, której wiemy jak pomóc w codziennym doświadczaniu i zdobywaniu nowych sprawności, umiejętności - mądrości.