Filozofia Thinking Zone

Szkoła powinna być nastawiona w szczególności na realizację potrzeb ucznia, a nie nauczyciela czy systemu edukacji. Dlatego też traktujemy ucznia jako partnera - znamy go doskonale (Dydaktyka w Thinking Zone), pozwalamy na samodzielne myślenie, zadawanie pytań, kwestionowanie rzeczywistości, poszukiwanie własnej drogi. Nauczyciel jest przewodnikiem, który pomaga uczniowi w tym procesie. W szkole panują konkretne zasady, stworzone wspólnie z uczniami. Wszyscy pracownicy szkoły służą pomocą, opieką, wsparciem dla ucznia.

W Gimnazjum Thinking Zone uważamy, że szkoła ma moralny obowiązek przygotować uczniów do dorosłego życia i powinna podporządkować wszystkie zasoby aby osiągnąć ten cel. Dlatego też, umieściliśmy naszą szkołę jak najbliżej dorosłego życia - w nowoczesnym kompleksie Olivia Business Center w Gdańsku. Uczniowie będą funkcjonować w innowacyjnym środowisku. Nasze narzędzia dydaktyczne pochodzą ze świata biznesu i koncentrują się na logice, krytycznym myśleniu, zespołowej pracy. Dodatkowo zaplanowaliśmy cykliczne spotkania z ludźmi biznesu i sztuki, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami.

Jako organizacja funkcjonujemy w oparciu o następujące wartości:

  • Szacunek dla człowieka
  • Akceptacja różnorodności
  • Samodzielność i odpowiedzialność
  • Współpraca
  • Akceptacja potrzeb innych ludzi: bezpieczeństwa, doceniania, zdrowego poczucia własnej wartości

Dzisiejszy globalny świat działa na wielu płaszczyznach, wymaga współpracy i szukania nowych pomysłów.
Gimnazjum Thinking Zone ukierunkowane jest na współpracę - z partnerami polskimi i zagranicznymi. Planujemy realizować projekty on-line oraz organizować podróże do takich krajów jak Peru, Anglia, Holandia.
Wierzymy, że otwartość na inne kultury oraz różne sposoby myślenia, może tylko wzbogacić dzieci i lepiej przygotować je do pracy w globalnym świecie.
Wspólne tworzenie wartości i zasad z uczniami przyczyni się do lepszej integracji, poczucia przynależności i odpowiedzialności za zespół.