Uczeń w Thinking Zone

W gimnazjum Thinking Zone uczeń będzie centralną postacią w szkole.
Wierzymy, że partnerstwo pomiędzy szkołą a uczniem stworzy zupełnie nową jakość w procesie uczenia się.

Nauczyciel jest partnerem dla każdego ucznia w klasie. Oznacza to, że każda opinia ucznia jest ważna i może być początkiem dyskusji. Uczniowie razem z nauczycielem tworzą nową wiedzę. Przewodnik koncentruje się na wpieraniu uczniów w ich procesie poznawczym, dochodzeniu do wniosków.

Dzięki narzędziom krytycznego myślenia TOC uczeń w Thinking Zone będzie potrafił: myśleć logicznie, tworzyć związki przyczynowo-skutkowe, kwestionować, zadawać pytania, porównywać, rozwiązywać konflikty, dostrzegać potrzeby swoje i drugiego człowieka, planować, omijać przeszkody w realizacji swoich planów i marzeń.

W Thinking Zone przygotujemy ucznia do odniesienia sukcesu w dorosłym życiu. Dlatego, wyposażymy go w niezbędne kompetencje. Jedną z nich jest przedsiębiorczość. Chcemy, aby każdy uczeń z pewnością siebie tworzył plany, wizje swojego dorosłego życia i potrafił je wdrażać.

W Thinking Zone koncentrujemy się przede wszystkim na usamodzielnieniu każdego ucznia: sam zdobywa informacje, sam potrafi je przetworzyć i zastosować. Zna również swój styl uczenia się, wie kiedy i w jakich warunkach jest najbardziej efektywny. Decyduje, czy pracuje samodzielnie czy w zespole. Nauczyciel wspiera go w tym procesie.

Nowoczesna technologia będzie dla ucznia podstawowym narzędziem do przeszukiwania i przetwarzania informacji oraz do prezentacji przygotowanych samodzielnie materiałów. Praca projektowa - poprzez zastosowanie metody WebQuest - będzie miejscem gdzie technologia i kreatywność uczniów zaistnieją razem.

Naszym celem jest wypuszczenie samodzielnego, odpowiedzialnego człowieka, który będzie wiedział co chce osiągnąć w życiu. Dajemy mu narzędzia, które wspomogą go każdego dnia w szkole, oraz poza nią. Wierzymy, że uczniowie Thinking Zone odzyskają dziecięcą ciekawość i motywację do pracy w szkole.