TEORIA OGRANICZEŃ DLA EDUKACJI

THINKING ACROSS THE CURRICULUM SEMINAR

Warsztaty TOC dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 10+

Głównym celem kursu jest wprowadzenie i nauczenie stosowania 3 graficznych narzędzi TOC.
data: 23 maj 2014
godz.: 14:00 – 19:00
miejsce: Olivia Business Centre, Olivia GATE, ul. Grunwaldzka 472, Gdańsk
Trener: Maciej Winiarek
  ­ 
 • wprowadzenie i omówienie TOC
 • ­wprowadzenie pierwszego narzędzia – BRANCH
 • ­
 • identyfikowanie i tworzenie logicznego ciągu zdarzeń kluczowych punktów zawartych w tekście
 • określenie i wyjaśnienie związków przyczynowych między zdarzeniami i informacjami w tekście
 • ­wyciąganie wniosków i założeń z tekstu oraz wcześniejszej wiedzy
data: do ustalenia z grupą

 • jak spowodować zmianę – wprowadzenie drugiego narzędzia – CLOUD
 • definicja konfliktu, określania żądań, definiowanie potrzeb, rozróżnianie potrzeb od żądań, definiowanie i kwestionowanie założeń, poszukiwanie rozwiązań
data: do ustalenia z grupą

 • wprowadzenie trzeciego narzędzia – AT TREE
 • identyfikowanie i definiowanie ambitnego zadania
 • określanie, wnioskowanie i przewidywanie przeszkód w osiągnięciu celu
 • definiowanie celów pośrednich i działań
 • tworzenie logicznej drogi do osiągnięcia celu
INFORMACJE DODATKOWE:
Cykl szkolenia to trzy pojedyncze warsztaty – nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich trzech spotkaniach. Można wybrać dowolny warsztat/warsztaty.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA CERTYFIKATU TRENERSKIEGO. WARUNKI:
 • uczestnictwo we wszystkich trzech spotkaniach
 • realizacja zadań domowych – praktykowanie z każdym narzędziem na swoim przedmiocie i przedstawienie swojej pracy - po min. 10 przykładów z każdego narzędzia
 • napisanie 3 scenariuszy z wszystkimi narzędziami TOC – po zakończeniu szkolenia

KOSZT:
175 zł* / za jedno spotkanie / płatne gotówką na warsztatach

ZAPISY:
W celu zapisania się na WARSZTAT 1 – prosimy wypełnij formularz
Ilość miejsc ograniczona!  * dla uczestników spotkań, możliwość rozliczenia kosztów wg ustaleń na spotkaniu
Captcha